Firma STIUCCO udziela na wszystkie swoje produkty 24 miesięcznej gwarancji

WARUNKI GWARANCJI:

 • Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu w okresie gwarancyjnym

 • Niezbędne koszty transportu związane z naprawą produktu ponosi Gwarant

 • W przypadku stwierdzenia braku podstaw do zgłaszania reklamacji, wszystkie koszty związane z naprawą oraz transportem produktu ponosi Nabywca

 • Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się opis oraz zdjęcie usterki.

 • Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie oraz na e-mail z załączonym opisem i zdjęciem wady produktu.

 

UTRATA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH NASTĘPUJE W PRZYPADKACH:

 • Uszkodzeń mechanicznych

 • Uszkodzeń mechanicznych stwierdzonych po odbiorze mebla przez Nabywcę. Obowiązkiem nabywcy jest dokładne obejrzenie produktu i zgłoszenie jego wad w momencie dostawy

 • Użytkowania meble niezgodnie z instrukcją użytkowania

 • Użytkowania mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem

 • Stwierdzenia niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia oraz konserwacji mebla

 • Stwierdzenia dokonywania prób napraw lub poprawek przez osoby nieuprawnione

 

ZA WADY NIE SĄ UZNAWANE 

 • Różnice w strukturze oraz kolorystyce drewna. Drewno jest naturalnym niepowtarzalnym materiałem i jego różnice w kolorystyce oraz usłojeniu nie są uznawane za wady

 • Zmiany zachodzące naturalnie w wyglądzie mebla podczas normalnej eksploatacji

 • Drewno jest materiałem żywym a więc ciągle pracującym w związku z czym w wyniku zmiany wilgotności powietrza może się kurczyć lub rozszerzać w wyniku tej mogą powstać nierówności na powierzchni mebla

 • Drobne pęknięcia oraz odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna